Prøv en dag på hotel

Tag din klasse med på 2-3 timers rundrejse i hotellets funktioner. Du og dine elever vil blive klogere på, hvordan driften af et hotel fungerer. I vil opleve mange forskellige jobfunktioner på dette virksomhedsbesøg og få viden om, hvordan man kommer til at varetage de forskellige funktioner – hvilke uddannelser leder til funktionerne?
Hør de personlige fortællinger fra nogle af hotellets ansatte.

Formål:

At give eleverne viden om de mange forskellig jobfunktioner der er på et hotel og hvilke uddannelsesveje der ligger bag.

Praktisk information

Udbyder
Erhvervsplaymaker Clemens Kock Rasmussen

Forløbstype
Forløb med formidler

Målgruppe
7. – 10. klasse

Antal elever
Maks. 24

Periode
September – April

Varighed
2-3 timer alt efter klassetrin

Dette forløb er gratis.

Emneområde
Uddannelse og job
Tværfaglige tilbud

Fag
Understøttende undervisning
Samfundsfag
Uddannelse og job
Dansk

Faciliteter
Mulighed for at spise medbragt mad
Mulighed for toiletbesøg

Sted:
Scandic COPENHAGEN

Reservation:
Kontakt Erhvervsplaymaker

Clement Kock Rasmussen
clra04@frederiksberg.dk
Mobil:   2898 5783

Senest 1 måned før forventet besøgsdag … og gerne tidligere