Her er links med hjælp til

Uddannelse og jobsøgning

Gå selv på opdagelse

Uddannelse - nyttige links

Du er altid velkommen til at kontakte Ungecenteret og få en snak med en Uddannelsesvejleder.

Information om alle uddannelser

www.ug.dk

Frederiksberg kommune

www.frederiksberg.dk

Studerende Online

www.so.dk/studie

EGU – EHVERVS GRUND UDDANNELSE

www.egu.dk

STU – SÆRLIG TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE

www.ug.dk/uddannelser/andreungdomsuddannelser…

KUU mm.

www.ug.dk/uddannelser/andreungdomsuddannelser…

SPS STØTTE

www.borger.dk/Sider

SU

www.su.dk

Ungarbejde.dk – Jobportal for unge

www.ungarbejde.dk

Studiejob i Danmark

www.studiejob-danmark.dk

Tre Falke Skolen

www.trefalkeskolen.skoleporten.dk/sp

EFTERSKOLE

www.efterskole.dk

UNGDOMSSKOLEN

www.frbung.dk

15 – 17 ÅRIGE

www.evejledning.dk

PRODUKTIONSSKOLE – MÅLGRUPPEVURDERING

www.produktionsskoler.dk

UDDANNELSE I UDLANDET

www.udiverden.dk

Jobsøgning - nyttige links

Du er altid velkommen til at kontakte Ungecenteret og få en snak med en job- og uddannelseskonsulent.

Jobnets hovedside

Jobnet.dk

Jobcenter Frederiksbergs side på Jobnet

Frederiksberg Jobnet

Jobzonen

Jobzonen.dk

Jobindex

Jobindex.dk

Hjælp, råd og vejledning

Her er links hvor du kan få hjælp, råd eller vejledning udover job og uddannelse.

Frederiksberg Kommunes hjemmeside

www.frederiksberg.dk

Den Frivillige Mentorordning

www.denfrivilligementorordning.dk

Opland

Mentorforløb og netværkssted hos Ungdommens Røde Kors. Et tilbud til Frederiksberg borgere
www.oplandfrederiksberg.wordpress.com

Headspace

Målgruppen er unge mellem 12 og 25 år. Headspace er en organisation med rådgivningscentre rundt omkring i landet. Unge kan komme forbi og få rådgivning og støtte til deres liv og være anonyme, hvis de ønsker det.
www.headspace.dk

Ung på linie

Målgruppen er unge mellem 13 og 30 år, som mangler nogen at tale om med deres problemer. Det er et ung-til-ung projekt, som Ungdommens Røde Kors står bag. I åbningstiden kan man chatte eller tale i tlf. med en frivillig ung.
www.urk.dk/hvad-goer-vi/mentoring-og-raadgivning/ungpaalinje-og-ungonline/

Børns vilkår

Anonym tlf. rådgivning (Børnetelefonen) og chat (børnechatten) til børn og unge under 18 år
www.bornsvilkar.dk/

Ungdomsboliger i Danmark

Ungdomsboliger.dk er din indgang til kollegie- og ungdomsboliger i Danmark
www.Ungdomsboliger.dk

KOMsammen

Forening er åben for alle unge mellem 15 -30 år, der på et tidspunkt har haft ensomhed inde på livet, eller som stadig har det, og som har lyst til at dyrke motion og lave sund mad sammen med andre. Foreningen er udspringet af et projekt som ”Ventilen” har stået for.
www.ventilen.dk/ensom/komsammen

Ventilen

Et mødested for unge mellem 15 og 25 år, hvor man kan tale med nogle andre frivillige unge mellem 16 og 30 år og være med til forskellige aktiviteter.
www.ventilen.dk

 

Mindhelper.dk

Mindhelper.dk er hjemmeside for unge om mental sundhed. På siden kan man få hjælp til at håndtere emner lige fra kærestesorg til angst. Siden kan desuden bruges til at finde yderligere hjælp.
mindhelper.dk

Plexus

Er et værested for unge mellem 20 og 35 år, der har brug for at få etableret kontakt til jævnaldrende og få et netværk. Det er frivillige som står for de forskellige aktiviteter og samtaler der bliver tilbudt.
www.plexus.dk

Banen

Et initiativ under Røde Kors for ensomme mennesker mellem 25 og 50 år, der gerne vil lære andre mennesker at kende. En gang om ugen er der en aktivitet/samvær man kan være med til.
www.hovedstaden.drk.dk/sw106638.asp

Girltalk.dk

Et chat- rum for piger i alderen 12 – 24 år, der har brug for en at tale med.
www.girltalk.dk

PsykiatriFondens tlf. rådgivning

Anonym rådgivning og samtale til mennesker med psykisk sygdomme og problemer, personer i krise og pårørende.
www.psykiatrifonden.dk/faa-hjaelp/raadgivningen.aspx

Livslinien

Anonym telefon- og netrådgivning til mennesker med selvmordstanker
www.livslinien.dk

Psykiatrisk Akutmodtagelse

Psykiatrisk Center Frederiksberg, Nrd. Fasanvej 57-59, 2000 Fr. Berg
www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/psykiatriske-centre/psykiatrisk-center-frederiksberg/sider/default.aspx

Forbrugerrådet

Gratis gældsrådgivning hvis: lav indkomst, stor gæld og lavt rådighedsbeløb
www.taenk.dk

Den Sociale Retshjælp
Gratis juridisk rådgivning og gældsrådgivning

www.socialeretshjaelp.dk

Transmogriffen

En forening og et værested, hvis formål er at støtte ensomme unge i aldersgruppen 15-30 år. Ud over ensomhed er mange af de unge brugere psykisk sårbare eller har en eller flere diagnoser, som de er i behandling for.
www.transmogriffen.dk