Nyhed - oktober 2019

Erhvervsskolerne har åbent hus 2. november

Nyhed - juli 2019

Fælles kommunal ungeindsats på Frederiksberg

Fra august 2019 får kommunerne det fulde og entydige ansvar for, at alle unge under 25 år gennemfører ungdomsuddannelse eller kommer i beskæftigelse.

Kommunerne skal sikre, at unge sættes i centrum for en tværgående kommunal indsats, når dette er nødvendigt. Dermed har kommunerne ansvaret for at koordinere indsatser og forløb på tværs af uddannelses-, social- og beskæftigelsesindsatsen. Ligeledes skal kommunerne sikre, at der gennemføres en fortsat opfølgning på, at alle unge er på vej mod ungdomsuddannelse eller kommer i beskæftigelse.

Læs mere…..

Ungecenter Frederiksberg

Job- og uddannelsessøgning

Ungecenter Frederiksberg har til huse på F86 – afklaring og beskæftigelse, og ligger på Finsensvej 86, 3.sal, 2000 Frederiksberg.
Er du mellem 15-29 år, kan du hos os søge råd og vejledning om job- og uddannelse, ansøge om kontanthjælp/uddannelseshjælp mm.

Ungdommens uddannelsesvejledning – UU Frederiksberg, er en del af ungecenteret, og vejleder om uddannelse til alle unge i Frederiksberg Kommune.

Ungdommens

Uddannelsesvejledning

”Ungdommens Uddannelsesvejledning – Frederiksberg” vejleder alle elever i 7. – 10. klasse om valg af ungdoms-uddannelse og erhverv. Efter grundskolen (folkeskolen) tilbyder vi på Frederiksberg vejledning til alle unge under 30 år, som har brug for uddannelsesvejledning.
Vi har åben uddannelsesvejledning, hvor du inden for åbningstiderne kan henvende dig uden forudgående aftale.
Se åbningstider under KONTAKT